Muzeju simpozijs 2019

Jau ceturto gadu jūlija sākumā Imanta Ziedoņa muzejs aicināja pie sevis Latvijas muzeju darbiniekus, lai visas dienas garumā kopā ar dažādiem ekspertiem risinātu nozarei aktuālus jautājumus,  darbotos radošās darbnīcās un nodotos jēgpilnām sarunām.

Par šī gada tēmu tika izvēlēta izglītība un darbs ar jauniešiem, kas ir viena no sarežģītāk sasniedzamajām mērķauditorijām muzejos, ko atzina arī šī gada simpozija dalībnieki. 

Kopā ar  nozares ekspertiem un piesaistītajiem lektoriem centāmies atbildēt uz jautājumiem, kā strādāt ar dažādām jauniešu paaudzēm, kāda ir muzeju loma jaunajā izglītības standartā “Skola 2030”, kādus struktūrelementus pielietot veiksmīgai stundai muzejā, kā arī noskaidrojām, kā veicināt jauniešu pašiniciatīvu. Pasākuma otrajā daļā simpozija dalībnieki piedalījās četrās meistardarbnīcās, kurās bija iespēja apgūt radošas mācību metodes, ko pielietot muzejpedagoģiskajā darbā.

Simpozija noslēgumā dalībnieki uzkavējās, lai turpinātu jēgpilnas sarunas un lai ar savu balsi piedalītos Imanta Ziedoņa muzeja un fonda “Viegli” jaunajā komunikācijas platformā “Kartupeļu lauka radio”, kur drīzumā skanēs Muzeju simpozija dalībnieku Imanta Ziedoņa daiļrades lasījumi.

 

Paldies visiem simpozija dalībniekiem un Valsts kultūrkapitāla fondam par atbalstu!

Uz tikšanos nākamgad!

Galerija

Par muzeju lomu jaunajā izglītības standartā vēstīja “Skola2030” vecākā eksperte Inga Krišāne, kura uzvēra, ka kultūru nav iespējams iemācīties skolas solā — tā ir jāpiedzīvo, jāpieredz. I. Krišāne uzsver, ka jaunajā izglītības standartā skolēns ne tikai mācās par kultūru, bet arī praktiski darbojas, iztēlojas un gūst prieku radošajā procesā, atklāj un pilnveido savus radošos talantus, zināšanas, prasmes un tehnikas dažādos mākslas veidos, vērtē un interpretē daudzveidīgus radošās izpausmes veidus, mācoties izprast kultūras atšķirības un veidojot savu kultūras identitāti, piedzīvo klātienē kultūras notikumus, gūstot emocionālo un estētisko pieredzi un attīstot personiskās kultūras vajadzības, līdzdarbojas kultūras mantojuma saglabāšanā un tradīciju pārmantošanā.
“Kas kopīgs mācību stundai un teātri?” — šādu jautājumu Muzeju simpozijā uzdeva Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotājs Oskars Kaulēns. Kā teātra izrādes, tā arī veiksmīgas mācību stundas pamatā ir dramaturģija, mērķtiecīgi plānots saturs un paņēmienu kopums tā nodošanai skolēniem, tomēr vislabākā mācību stunda ir tā, kurā skolēns — bērns, vai pieaugušais, mācās pats. Kā skolēnu ieinteresēt, kā “dabūt uz āķa” un panākt, lai viņš dodas pedagoga noteiktā virzienā, to visu, praktiski darbojoties, apguva simpozija dalībnieki.
Muzejs, nenoliedzami, ir vieta, kur savstarpēji mijiedarbojas ne viena vien paaudze, sākot ar pašu muzeja kolektīvu, beidzot ar apmeklētājiem. Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” iniciatīvas “Ziedoņa klase” vadītāja Elizabete Pavlovska iepazīstināja ar dažādu paaudžu īpatnībām un to sadzīvošanas stratēģijām, izceļot trīs svarīgas lietas, kas jāievēro darbā ar dažādām paaudzēm,  — pirmkārt, radoša pieeja, otrkārt, elastīgums un, treškārt, savstarpēja pieņemšana  —, bet ir viena vērtība, kas stāv pāri visam, un tā ir cieņa, jo, kā atzīst Elizabete:  “tikai tas, kurš ir piedzīvojis cieņu pret sevi, spēs respektēt citus.”
Noslēdzot simpozija teorētisko daļu, jauniešu projekta “Ideju pavasaris” vadītāja Maija Jaunzeme kopā projekta dalībnieci Elīnu un Talsu novada muzeja galveno speciālisti izglītojošā darbā Ievu Priedi dalījās ar savu pieredzi, kā veicināt jauniešu pašiniciatīvu. Maija uz to raugās pozitīvi: “Kaut gan mūsdienās viens no visgrūtākajiem jautājumiem ir: “Kas motivē jauniešus?” Vienas pareizas atbildes nav, bet svarīgi ir pajautāt jaunietim, ko viņš domā, ko viņš vēlās un iesaistīt, uzliekot atbildību. Audzināt darba kultūru, izdarīt to, ko ir solījis, kā teicis Imants Ziedonis: “Cilvēku, uz kuru var paļauties, dēvē par labieti. Pirmām kārtām cilvēkam ir jāatbild par saviem uzskatiem, vārdiem un darbiem.””
Mārtiņš Hiršs radošajā meistardarbnīcā “Kritiskās domāšanas un argumentētas diskusijas pamatprincipi”
Jānis Skutelis radošajā meistardarbnīcā “Improvizācija kā radošs mācību rīks”
Emīls Lukjanskis radošajā meistardarbnīcā “Erudīcijas spēle — veids iegūt jaunas zināšanas”
Aktīvā tūrisma centrs “Eži” radošajā meistardarbnīcā  “Orientēšanās spēles princips dabā, telpā un muzejā”
Radošo meistardarbnīcu gala rezultātu prezentācijas.
Simpozija noslēgumā dalībnieki uzkavējās, lai turpinātu jēgpilnas sarunas un lai ar savu balsi piedalītos Imanta Ziedoņa muzeja un fonda “Viegli” jaunajā komunikācijas platformā “Kartupeļu lauka radio”, kur drīzumā skanēs Muzeju simpozija dalībnieku Imanta Ziedoņa daiļrades lasījumi.